تبدیل عکس به تابلو فرش

picture to carpet

با تبدیل عکسهای خانواده و کودک خود به تابلو فرش دستبافت اثری جاودانی و بیاد ماندنی را بدست آورید.

گروه سفیر کیدز با همکاری بافندگان تابلو فرش دستبافت عکسهای عزیزان شما را بهترین کیفیت ومناسبترین قیمت طراحی و تهیه می نماید.

مراحل انجام کار:

1-اتکمیل فرم  مشخصات ، تعیین سایز و ارسال عکس مورد نظر

2-برآورد قیمت ظرف مدت یک هفته

3-واریز 50% مبلغ سفارش بعنوان پیش پرداخت

4-بافت تابلو ظرف مدت 1 تا 3 ماه

5-پرداخت مابقی سفارش و ارسال تابلو به آدرس مشتری