چاپ داستان کودک

story

بهترین هدیه جهت کودکان و خویشاوندان شما در جشن های تولد و مناسبت های مختلف

گروه ادبیات کودک سفیر کیدز با همکاری بهترین ناشران کتاب کودک نسبت به ویرایش ،تصویر گری و چاپ داستانهای کودکان شما به نام خودشان اقدام می نماید.شما میتوانید با ارسال داستان بیان شده توسط کودک باقی مراحل را به ما بسپارید.

مراحل انجام کار:

1-تکمیل فرم و ارسال داستان در قالب فایل متنی (word) با کلیک بر گزینه ارسال داستان در پایین صفحه

2-تعیین هزینه ویراستاری، تصویرگری و نشر کتاب داستان در تیراژ مورد نظر شما و مدت زمان تحویل انجام کار

3-واریز مبلغ پیش پرداخت

4-تهیه نسخه اولیه و ارسال جهت تایید والدین

5-چاپ نهایی داستان

6-پرداخت مابقی هزینه و ارسال کتاب