مسابقه داستان نویسی

contact

جهت شرکت در مسابقه داستان نویسی داستان خود را در قالب فایل متنی تایپ نموده و برای ما ارسال نمایید.داستان برتر توسط حامیان سایت چاپ خواهد گردید.